Geen objecten gevonden

Lokaal maatwerk en Betaalbaarheid

Publicatiedatum: 10-02-2020

 

Doorstroommakelaar
Dunavie heeft samen met de Gemeente Katwijk en Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek afgesproken om in 2020 lokaal maatwerk in te zetten om de doorstroom in de gemeente Katwijk op gang te brengen. Per 1 januari 2020 is binnen Dunavie een doorstroommakelaar aangesteld voor een periode van een jaar. De doorstroommakelaar spant zich in om klantwensen te koppelen aan beschikbare woonruimten.

Wat doet de doorstroommakelaar?
De doorstroommakelaar zoekt de juiste match tussen een vrijgekomen woning en een huurder met een verhuiswens. De doorstroommakelaar gaat met de huurder in gesprek en inventariseert de wensen. Deze klantwensen worden indien mogelijk gekoppeld aan een beschikbare woonruimte. Door middel van het inzetten van lokaal maatwerk kan een verhuizing worden gerealiseerd. Hierbij heeft de doorstroommakelaar zich wel te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van woningtoewijzing.

Wanneer kan de doorstroommakelaar iets voor u betekenen?
Bent u huurder van Dunavie en heeft u een inkomen van maximaal €39.055? Dan kunt u in de volgende situatie contact opnemen met de doorstroommakelaar:

- U woont in een eengezinswoning en u wilt verhuizen naar een gelijkvloerse en kleinere woning.
- U woont in een woning met minimaal vier kamers met een minimale oppervlakte van 85m2 en u wilt verhuizen naar een kleinere passende woning.
- U heeft een huishouden van ten minste vijf personen en u wilt verhuizen naar een grotere passende woning?

U kunt de doorstroommakelaar bereiken door een e-mail te sturen naar doorstroommakelaardunavienl of te bellen naar telefoonnummer (071) 820 08 00. 


Huurverlaging/Huurbevriezing
Per 1-1-2020 heeft Dunavie een kernteam betaalbaarheid aangesteld. Er komen vanuit de wijk steeds meer signalen dat door onvoorziene omstandigheden huurders geconfronteerd worden met een inkomensdaling en daardoor in een te dure huurwoning wonen in verhouding tot het inkomen. Dunavie wil in gesprek gaan met haar huurders omtrent deze voorkomende problemen.

Wanneer kan het kernteam betaalbaarheid iets voor u betekenen?
Huurders die in een zelfstandige huurwoning wonen met gereguleerd contract, waar het inkomen relatief laag is ten opzichte van de huurprijs kunnen in aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging.
Dit is afhankelijk van:
- Het aantal personen in het huishouden;
- Het inkomen en de (netto) huurprijs van de woning waarin de huurder woont

Aanleveren van documenten
Bij de aanvraag voor een huurverlaging of huurbevriezing heeft Dunavie gegevens van u nodig.
Graag ontvangen wij de volgende documenten:
- Inkomensgegevens van de belastingdienst van de afgelopen drie jaar;
- Omschrijf uw situatie waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor huurverlaging/huurbevriezing;
- BRP (gemeentelijke registratie) van niet ouder dan drie maanden.

U kunt het kernteam betaalbaarheid bereiken door een e-mail te sturen naar infodunavienl of te bellen naar telefoonnummer (071) 820 08 00.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden