Tevreden met onze score op de Aedes-benchmark 2018

Publicatiedatum: 06-12-2018

We zijn tevreden met onze score op de Aedes-benchmark 2018

“We herkennen ons in de scores die de Aedes-benchmark 2018 geeft. Kijkend naar waar Dunavie vandaan komt, hoe de benchmark is opgebouwd en vergeleken met andere woningcorporaties zijn de uitkomsten geen verrassing. We mogen tevreden zijn met deze scores”, zegt Alfred Busser, directeur-bestuurder van Dunavie.

We zien een mooie verbetering op prestatieveld Duurzaamheid
Aedes heeft vorig jaar voor het eerst informatie opgevraagd voor het prestatieveld Duurzaamheid. Het veld bestaat uit twee onderdelen: de energie-index en de CO2-uitstoot. We zien dat het programma Dunergie zijn vruchten afwerpt. Wij bieden bijvoorbeeld zonnepanelen aan of slimme ventilatie met warmte terugwinning in grootschalige onderhoudsprojecten. Daarnaast investeren we continu in onze bestaande woningen via renovatieprojecten en verbeteren we energielabels van bijvoorbeeld F naar B.

Onze verduurzamingsplannen zijn ambitieus
Alfred: “Wij streven met ons Dunergie-programma naar 3.000 verduurzaamde woningen in 2020. We zijn inmiddels goed op weg, met een teller die op 800 staat. Bovendien starten we met ons eerste gasloze project aan de Petronella van Saxenstraat, waar we een serie Nul-op-de-Meter woningen bouwen. In 2021 willen we een energie-index van 1,40 hebben zoals in onze prestatieafspraken staat vermeld.” Momenteel is de index 1,52 inclusief nieuwbouw.

Op het prestatieveld Bedrijfslasten presteren we onder de landelijke norm
We zijn iets meer gaan uitgeven, wat onder andere te maken heeft met de hoge WOZ-waarde en verhuurderskorting in onze regio. De schommelingen die we zien ten opzichte van vorige jaren hebben te maken met de manier van toerekenen van kosten. In de gegevens die we dit jaar aan Aedes aanleverden, zijn meer algemene kosten toegerekend aan prestatieveld Onderhoud & Verbetering. Zoals een groot deel van de kosten van ons Klant Contact Centrum (KCC), omdat veel werk van het KCC een relatie heeft met reparatieonderhoud.

We stemden af met andere corporaties uit de regio
“Dit jaar zochten we voor het eerst afstemming met andere corporaties uit de regio op initiatief van het regionale controllers netwerk. De manier van toerekenen van kosten stemden we met hun af en we deelden inzichten we met elkaar. We verwachten dat dit in de toekomst wordt voortgezet”, aldus Alfred.

De ervaren woonkwaliteit bij Onderhoud & Verbetering is licht gedaald
Er staan echter nog een hoop verduurzamings- en renovatieprojecten op de agenda om wooncomfort te verbeteren en de klimaatdoelstellingen te halen. De instandhoudingskosten (reparaties, mutaties, planmatig onderhoud en investeringen in woningverbeteringen) geven een vergelijkbaar beeld als dat van andere Nederlandse woningcorporaties. Wel geven wij sinds 2016 iets meer uit aan onderhoud. Dit is verklaarbaar door de extra uitgaven voor het renoveren van onze bestaande woningen, zoals het programma Dunergie.

Huurders beoordelen Dunavie goed ten opzichte van andere woningcorporaties
Het huurdersoordeel bestaat uit de onderdelen Huurders reparatieverzoek (55%), Nieuwe huurders (25%) en Vertrokken huurders (20%). Op alle drie de onderdelen scoren we goed in vergelijking met andere corporaties. Voor reparatieverzoeken zelfs iets hoger. Onze huurders zijn tevreden over de snelheid en het resultaat.

Opvallend is het oordeel van onze nieuwe huurders. Ten opzichte van 2017 is het resultaat behoorlijk gedaald. Uit verdiepingsvragen komt naar voren dat het opleveren van de woning nog verdere verbetering behoeft. Het gaat dan vooral over onduidelijkheid hoe de woning opgeleverd zou worden. “Dit heeft dan ook onze aandacht”, aldus Alfred. “Bovendien gaan we onze dienstverlening beter meten, omdat we streven naar een bovengemiddelde score.”

De score op prestatieveld Betaalbaarheid & Beschikbaarheid is niet inzichtelijk
In het prestatieveld wordt geen rekening gehouden met het regionale karakter van de woningmarkt in Nederland. Dat levert een vertekend beeld en daarom is dit onderdeel niet inzichtelijk. Voor ons is vooral het opleveren van betaalbare woningen van groot belang. Ons doel, een aanbod van 70% woningen in de categorie ‘betaalbaar’ is bereikt. Nu is het zaak dit minimaal vast te houden.

Bij Dunavie willen we blijven bouwen. Doorstroming is essentieel om volkshuisvestelijke doelen te realiseren. We lopen er echter tegenaan dat de condities om te bouwen niet optimaal zijn. De bouwkosten lopen op en er is een gebrek aan beschikbare grond. Wij zijn afhankelijk van de gemeente Katwijk, ontwikkelaars of het RijksVastgoedBedrijf. Zij beslissen of wij in aanmerking komen en tegen welke kosten. Alfred: “Een bouwstop, die door andere corporaties wel wordt overwogen, zit bij ons niet in de planning.”

Het zijn roerige en ambitieuze tijden, zowel voor onszelf als voor de huurders
Alfred: “Wij vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen onze plannen en het verzachten van de uitdagingen waarmee iedereen op de woningmarkt te maken heeft en krijgt. Soms moeten we hierdoor keuzes maken. Wij streven naar transparantie en willen onze huurders en stakeholders meenemen in onze keuzes. Er zijn nieuwe spelers op de sociale huurmarkt en Dunavie moet en wil zich profileren en aantonen dat wij de beste partij zijn om sociale woningbouw te realiseren.

We hebben de ervaring en de kennis in huis, maar zijn nooit uitgeleerd en blijven het gesprek aangaan. Alleen zo weten we wat er speelt en kunnen we de dienstverlening voor onze huurders verder verbeteren. Een prettig thuis voor iedereen, dat is waar wij iedere dag weer naar streven.”

Meer informatie
Persbericht Aedes

Factsheet Dunavie - Aedes benchmark
Aedes.nl
Rapportage Aedes-benchmark 2018

 

 

 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden